Liên he
XÉTTUYỂNCĐ
LỊCH HỌC
Facebook
(08) 35088482 - 35088483

Thông báo lịch ôn thi tốt nghiệp khóa 2016-2017 và 2016-2018


Lịch ôn thi tốt nghiệp khóa 2016-2017 và 2016-2018

Lớp Y SĨ:

Lớp DƯỢC SĨ:

Lớp MẦM NON:

Lớp QUẢN TRỊ:

Lớp ĐIỀU DƯỠNG:DHQG
DT1
DT3
DT4
DT5
DT6
DT6
DT8
DT9