Liên he
XÉTTUYỂNCĐ
LỊCH HỌC
Facebook
(08) 35088482 - 35088483

Quản trị kinh doanh


    Trình Độ Đào Tạo: Trung Cấp Chuyên Nghiệp Chính Quy

                                   2 năm đối với học sinh đã tốt nghiệp Trung Học Phổ Thông.

                                   2 năm 3 tháng đối với học sinh đã hoàn thành lớp 12 nhưng
                                    chưa tốt nghiệp.

                                   3 năm đối với học sinh đã hoàn thành chương trình THCS.


 

 

Chương trình trang bị cho học sinh những kiến thức cơ bản, cần thiết và có hệ thống về kinh tế học và quản trị kinh doanh.
Sau khi kết thúc khóa học, học sinh sẽ đi thực tập thực tế tại các doanh nghiệp sản xuất, qua đó giúp học sinh hệ thống hóa và tổng hợp những kiến thức đã học để bước đầu nghiên cứu vận dụng kiến thức lý luận vào thực tế đồng thời nhận thức đầy đủ vai trò của nhân viên quản trị, xây dựng tác phong làm việc và có kỹ năng thực hành, giải quyết những vấn đề thực tiển khi ra trường công tác.

Kiến Thức

           ♦Trình bày được các kiến thức nền tảng về các lĩnh vực kinh tế – xã hội và kiến thức chuyên ngành quản trị như: quản trị sản xuất và tác nghiệp, marketing, thương mại điện tử, quản trị nhân sự, quản trị bán hàng, quản lý dự án.

 

Kỹ Năng

 Phân tích môi trường kinh doanh, khảo sát thị trường.

 Quản lý các dự án vừa và nhỏ

 Soạn thảo văn bản, đàm phán và ứng xử giao tiếp

 Làm việc và quản lý nhóm

 Quản trị nhân sự

 Lập kế hoạch sản xuất, kế hoạch cung ứng nguyên vật liệu

 Xây dựng và phát triển quan hệ cộng đồng

 

Tác Phong Nghề Nghiệp

 Có đạo đức nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật lao động và tôn trọng nội qui của cơ quan, doanh nghiệp

ý thức cộng đồng và tác phong công nghiệp, trách nhiệm công dân, làm việc theo nhóm và làm việc độc lập

 Có tinh thần cầu tiến, hợp tác và giúp đỡ đồng nghiệp

 

Vị Trí Làm Việc Sau Tốt Nghiệp

            ♦ Đảm nhận các công việc quản trị trong các đơn vị kinh tế – xã hội

            ♦ Làm việc trong phòng kế hoạch, phòng nhân sự, phòng marketing, phòng kinh doanhDHQG
DT1
DT3
DT4
DT5
DT6
DT6
DT8
DT9