Liên he
XÉTTUYỂNCĐ
LỊCH HỌC
Facebook
(08) 35088482 - 35088483

Kế toán


      Trình độ đào tạo  : Trung cấp chuyên nghiệp chính quy

                                    2 năm  - đối với học sinh tốt nghiệp Trung Học Phổ Thông

                                    2 năm 3 tháng - đối với học sinh đã học xong THPT
                                    chưa đậu tốt nghiệp.

                                    3 năm - đối với học sinh đã tốt nghiệp Trung Học Cơ sở.


 

 

Ngành kế toán – Doanh nghiệp được đào tạo theo chương trình khung Trung cấp chuyên nghiệp (TCCN) tiên tiến, phục vụ công tác đào tạo nhân lực có trình độ nghề nghiệp chuyên môn và kỷ năng thực hành cao trong lĩnh vực kế toán-kiểm toán, có đạo đức nghề nghiệp, có tinh thần làm việc nhóm, biết tuân thủ pháp luật, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội.
Chương trình đào tạo gồm các nội dung về nguyên lý kế toán, nghiệp vụ kế toán cơ bản và chuyên môn trong các lĩnh vực kế toán doanh nghiệp, kế toán hành chính sự nghiệp, kế toán ngân hàng,…
Ngành Kế toán – Doanh nghiệp cam kết đảm bảo cho sinh viên-học sinh(SVHS) khả năng tìm kiếm, lĩnh hội các kiến thức cơ bản và chuyên môn trong lĩnh vực kế toán, biết các nghiệp vụ nghề nghiệp chuyên môn, đảm bảo các kỷ năng thực hành.

 

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:

Đào tạo TCCN Kinh tế chuyên ngành Kế toán – Doanh nghiệp đảm bảo cho SVHS có kiến thức cơ bản về các nguyên lý kế toán và thực hành nghiệp vụ kế toán; Kế toán hành chính sự nghiệp; Kinh tế vi mô; Marketing căn bản; Kế toán sản xuất và tính giá thành…
Có khả năng tư duy, tự phát triển và vận dụng kiến thức được học trong nghề nghiệp chuyên ngành kế toán
Có kiến thức chuyên môn về kế toán và phân tích kế toán tài chính
Có kỹ năng thực hành khai báo thuế, hạch toán kế toán, đánh giá công tác kế toán tài chính, kiểm toán tại các đơn vị thuộc các thành phần kinh tế

 

Cơ hội nghề nghiệp và học tập:

Sinh viên-học sinh tốt nghiệp chương trình TCCN ngành Kế toán – Doanh nghiệp sẽ có cơ hội và khả năng làm việc trong lĩnh vực kế toán-kiểm toán như: • Các cơ quan quản lý nhà nước, hành chính sự nghiệp.
            Các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thuộc mọi thành phần kinh tế
            Các công ty kiểm toán trong và ngoài nước
            Các công ty chứng khoán, ngân hàng, và các tổ chức tài chính khác
            Ngoài ra còn có cơ hội học tiếp các chương trình đào tạo liên thông lên Cao đẳng, Đại học trong và ngoài nước.DHQG
DT1
DT3
DT4
DT5
DT6
DT6
DT8
DT9